Om Ögonblicksteatern

Vi spelar om vår samtid och riktar strålkastarna dit samhället skaver. Till det osynliggjorda, det oupptäckta, det osande och otillåtna för att göra det tillgängligt och förtrollande.

Vi vill med vår verksamhet visa nya bilder av verkligheten genom att söka det hittills osynliggjorda och osedda. Vi försöker ständigt hitta nya berättelser att gestalta på scenen. För att tro att en annan verklighet är möjlig behöver nya bilder av verkligheten presenteras. I tillgänglighetsfrågan har Ögonblicksteatern funnit en stor konstnärlig utvecklingspotential för scenkonsten. Vi arbetar med att sätta nya kroppar och tankar i fokus genom att jobba med en integrerad ensemble av personer med och utan funktionsnedsättningar.

Vi har vår scen centralt nere vid älven i Umeå och förutom teater sker här konserter, föreläsningar, möten och mycket annat. Vi anser att all kultur skapas i mötet, att det som skapas aldrig är statiskt, att kultur är att ge alla tillgång till en plats där man kan få intryck och ge uttryck. Som ett led i detta arbetar Ögonblicksteatern för att göra scenkonsten tillgänglig för alla. Lokalen är fullt tillgänglighetsanpassad och vi arbetar med olika konstnärliga medel för att skapa möjligheter för alla att få ta del av och utöva scenkonst. Alla har rätt till en plats, alla har rätt till kultur!

Läs mer om hur vi tänker: Manifest (67,0 KB) .

Lättläst: Manifest (69,0 KB)

Tillgänglig lokal

Ögonblicksteaterns lokal är fullt tillgänglighetsanpassad, för både vår publik och våra medarbetare och vi arbetar med olika konstnärliga medel för att skapa möjligheter för alla att både få ta del av och utöva scenkonst. Alla har rätt till en plats, alla har rätt till kultur!

Vi har ramp, hörslinga, handikapptoalett med lyftanordning, samt automatisk dörröppnare. Det finns även parkering väldigt nära teatern.

Hör av er till  Ingunn Grande på 090-14 00 14 eller mejla om ni behöver mer information.

Beskrivning

Scenyta (utan gradänger) ~9 x 9 m
Scenyta (med gradänger) ~9 m bred x 6,5 m djup
Takhöjd: ~3,6 m upp till gridd.

Sittplatser:
(3 rader stolar på gradäng): 49 st

Teknik:
1 32 A kraftuttag
1 16 A kraftuttag
45 korskopplade uttag

Dörr (in till scenen): 90 x 200 cm
Dörr (inlast): 100 x 200 cm

Ramp
Hörselslinga

In English

Ögonblicksteatern is a professional independent theatre company, founded in 1974, with subsidy from the municipality, the region, The Swedish Arts Council and from varied foundations. Our aim is to make the stage mirror the reality and we do this by allowing different types of bodies and stories on the stage. We educate people with disabilities in dramatic art and we currently work with an integrated ensemble (i.e. both people with and without disabilities). Today our area of competence, apart from theatre and dramatic art, are accessibility, normative power systems and democratic rights. Ögonblicksteatern create theatre to make norms visible and questioned. To make the theatre accessible, we must examine the world around us and our way of giving it form.