Sjukhusclowner

Clownen är en kontrast till verkligheten och kan ifrågasätta allt som händer. Clownen kan bära barnens rädsla och ilska och spela ut den. Clownen kan säga att han är rädd för doktorn och att doktorn är dum när de orden inte kan tas av det sjuka barnet.  

Sjukhusclowner är lyhörda och känner av stämningen. Barn har kommit till sjukhuset för att de har ont eller är sjuka, inte för att bli underhållna. Syftet med sjukhusclowner är inte främst att skapa en massa skratt, även om det naturligtvis förekommer och är gott och befriande, utan att nå en kommunikation med barnen. 

Om projektet

Kultur i vården genomförs på uppdrag av Nämnden för Regional utveckling och bedrivs på Norrlands universitetssjukhus (Nus), Skellefteå och Lycksele lasarett. Målgruppen är patienter, anhöriga och närstående samt personal inom Västerbottens läns landsting.

Sedan drygt 5 år tillbaka finns ett väl upparbetat samarbete mellan Kultur i vården och Barnkliniken i länet. Kultur i vården arbetar ut mot lekterapi och skola med kulturverksamhet såsom teater och verkstäder.

Sjukhusclownerna har stöd från Curo, Västerbottens läns landsting, Pro Patria, Stiftelsen Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond och Rotary.

För arrangörer

Kontakta gärna Agnes Branting för mer information.
090-14 00 14, info@ogonblicksteatern.se

Sponsorer