GÄSTSPEL: VästanVind Jojk

En duo som framför gammal jojktradition instrumentalt.

Ronald Vikström och Jonas Strandgård har påbörjat ett projekt som bygger på inspelningar av samer som Sveriges Radio gjorde 1953 - 54. Avsikten var då att rädda och samla samisk jojktradition till eftervärlden eftersom man trodde jojken höll på att dö ut.

VästanVind Jojk framför jojkar instrumentalt ur arkivet i ny unik tappning samt berättar om deras relation till jojken. Syftet är att föra traditionen vidare till nya öron.

Ronald Vikström - moog liberation, Jonas Strandgård - gitarr.

Biljetter

2017-04-19 kl 19:00
Ögonblicksteatern