Vahák

Ögonblicksteatern har skapat ett Skapande skola-material för scenkonstverket Vahák som består av tre delar: en digital kartläggning av Sveriges koloniala och rasbiologiska historia, en film som följer arbetet med scenkonstverket och visar hur en kan arbeta med scenkonst som aktivism (max 30 minuter), samt ett praktiskt workshopmaterial.

Projektet Vahák lyfter frågor kring sexualitet, könsidentiteter, etnisk tillhörighet och känslan av att ha en dubbel minoritetsidentitet. I vårt arbete har vi inspirerats av Queering Sápmi som är ett intervju- och konstprojekt med syfte att lyfta unga queersamiska berättelser.

Vahák som Skapande skola (1,8 MB)

Killarna

Om att tycka om nån så mycket att en vill bita den i armen. Om att vilja krypa upp i någons knä för att få tröst och om rädslan för att bli galen om allt det där som känns inuti släpps ut.

Ögonblicksteatern har skapat en föreställning som i sig självt är en förändring. Om drömmar som kunde ha varit om normen inte varit så snäv och svår att balansera. Om samtal, beroende, värme, utelämnande och sånt alla relationer borde få innehålla. KILLARNA visar en manlighet vi önskar oss, helt enkelt en mänsklighet. Det är en föreställning som hyllar vänskapen och utmanar våra idéer om gränserna för våra drömmar. KILLARNA är lika mycket kropp som röst, både utopi och verklighet. Det är hudnära, vardagligt och känslostarkt, ackompanjerat av Min Stora Sorgs dansanta discobeats som intar ett helt rum. Med KILLARNA vill vi bidra till ett normkreativt förhållningssätt till beteende, kön och sexualitet och ett samhälle där alla har lika stora möjligheter till nära relationer. Skapande skola-materialet består av två delar, själva föreställningen samt en lärarhandledning.

Killarna som Skapande skola (380,7 KB)

SKAPANDE SKOLA

Under 2017 driver vi Vahák och KILLARNA som Skapande skola-projekt  för åk 7-åk 9. 

För arrangörer

Kontakt:
elinn@ogonblicksteatern.se
ingunn@ogonblicksteatern.se
090 - 14 00 14